Home / Tư vấn môi trường / Xử lý mức phạt đối với hành vi xả nước thải ra môi trường

Xử lý mức phạt đối với hành vi xả nước thải ra môi trường

Điều 13 của Luật Bảo vệ tư vấn môi trường quy định hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số độc hại cho môi trường.
Theo đó, các hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng.

Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến 05 lần ít hơn so với người bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 750.000.000 đồng.

nuoc thai

Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến 10 lần ít hơn so với người bị xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 850.000.000 đồng.

Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên bị xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 950.000.000 đồng.

Ngoài ra, hình phạt tăng 1% của mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định của điều này cho mỗi thông số môi trường vượt quá quy chuẩn kỹ thuật dưới 02 lần; 2% cho mỗi thông số môi trường vượt quá quy chuẩn kỹ thuật từ 02 đến dưới 05 lần; 3% cho mỗi thông số môi trường vượt quá quy chuẩn kỹ thuật từ 05 đến dưới 10 lần; 4% cho mỗi thông số môi trường vượt quá quy chuẩn kỹ thuật 10 lần hoặc hơn. Tổng số tiền phạt cho mỗi hành vi vi phạm không quá 1 tỷ đồng.

Luật cũng quy định các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong phạm vi được ủy quyền bởi việc xử phạt được quy định trong quyết định xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định tại Điều này;

Buộc nộp lại số lợi bất chính thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại Điều này;

Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

Xem thêm Lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

About quynhpt

Xem tiếp

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Hiện nay, những vấn đề về bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *