Home / Tư vấn môi trường / Tư vấn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

Tư vấn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

Có hiệu lực từ 2015/12/30, Thông tư quy định các thiệt hại vật chất. Theo đó, tổng số thiệt hại bị mất hoặc bị phá hủy hoặc hư hại hơn 70% không thể phục hồi.

Tư vấn môi trường về đánh giá thiệt hại rất nặng nề là sự mất mát vật chất của năng suất hoặc bị phá hủy, hư hỏng từ 50-70%. Thiệt hại là sự mất mát vật chất của năng suất hoặc bị phá hủy, hư hỏng từ 30-50%. Thiệt hại cho phần vật lý của giảm năng suất hoặc bị hư hại dưới 30%.

Theo Thông tư này, các thống kê, đánh giá thiệt hại phải được tiến hành phù hợp với thực tế, đáp ứng chỉ đạo, điều hành, ứng phó với thiên tai. Báo cáo thống kê thiệt hại phải được thực hiện theo thẩm quyền. Bảo đảm tính khách quan, công khai và minh bạch, phản ánh thực tế về mức độ thiệt hại do thiên tai.

thiet he do thien tai

Các chỉ số thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai bao gồm: Mất người trong đó có người chết, mất tích, bị thương và số hộ, số người bị ảnh hưởng trực tiếp; Nhà ở bao gồm nhà ở thiếu kiên cố, bán kiên cố, và chắc chắn; Các cơ sở giáo dục bao gồm những người trong trường học và cơ sở giáo dục; Sức khỏe bao gồm số lượng các cơ sở y tế, thuốc, vật tư, thiết bị y tế; chăn nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác, nhà kho, thiết bị, vật tư, vật nuôi …

>> Lap bao cao giam sat moi truong dinh ky

Thông tư cũng quy định cụ thể các loại báo cáo thống kê đánh giá thiệt hại. Theo đó, báo cáo nhanh chóng được thực hiện ngay sau khi thảm họa xảy ra. Thời gian báo cáo, thực hiện 24 giờ sau khi xảy ra thảm họa và được báo cáo hàng ngày cho đến khi kết thúc của thiên tai.

Báo cáo tổng hợp thiên tai được thực hiện vào cuối của số liệu thống kê, đánh giá thiệt hại, kết thúc thảm họa, áp dụng đối với những thiên tai xuất hiện trong nhiều ngày hoặc thiên tai gây thiệt hại lớn cho đánh giá thống kê trong một thời gian dài.

Báo cáo đột xuất, trong các báo cáo thống kê trường hợp cần thiết để thực hiện các yêu cầu công việc của các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có một báo cáo bằng văn bản nêu rõ mục đích, thời hạn và nội dung để báo cáo.

Xem thêm Lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

About quynhpt

Xem tiếp

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Hiện nay, những vấn đề về bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *