Home / Tư vấn môi trường / Tư vấn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Tư vấn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Ngày 2015/12/16, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 48/2015 / TT-BNN hướng dẫn chi tiết điều kiện và dịch vụ bảo vệ thực vật. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 2016/01/02.
Theo đó, những người trực tiếp tham gia vào các biện pháp dịch vụ tư vấn môi trường phòng, chống sinh vật gây hại phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học; người làm dịch vụ trực tiếp công tác phòng chống dịch hại cây có trình độ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc chứng chỉ đào tạo bảo vệ các tài liệu theo quy định.

Khi thực hiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật phải có sổ ghi chép, theo dõi nội dung liên quan đến hoạt động của người thực hiện và người sử dụng dịch vụ; thiết bị và dụng cụ thích hợp để phát hiện sinh vật gây hại (đối với hoạt động tư vấn để phòng trừ sinh vật gây hại thực vật) hoặc các dụng cụ thuốc, thiết bị chụp, diệt sinh vật gây hại cây trồng, bảo hộ lao động (đối với công tác phòng chống cây sâu bệnh ).

tu van moi truong

Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật phải hoạt động hợp pháp, rõ ràng để có thể liên lạc khi cần thiết. Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật phải có một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhà gắn liền với đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; hợp đồng thuê nhà hợp pháp có thời hạn tối thiểu là 01 năm hoặc sổ hộ khẩu (đối với cá nhân).

Việc thực hiện các dịch vụ bảo vệ thực vật cần có sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã Uỷ ban nhân dân), nơi tổ chức, cá nhân có thể giải quyết các giao dịch pháp lý theo mẫu quy định.

Thông tư cũng quy định trong van ban phap luat moi truong về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật. Theo đó, các tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật có quyền: Để trả tiền cho thực hiện dịch vụ bảo vệ thực vật theo các thỏa thuận trong hợp đồng ký kết với chủ nhà hoặc đại diện của nhà máy; tham dự các chương trình đào tạo, nâng cao kiến ​​thức về phòng chống và kiểm soát sinh vật gây hại cây trồng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; là cung cấp thông tin và hướng dẫn sử dụng sản phẩm bảo vệ thực vật một cách an toàn, hiệu quả; quyền kháng cáo kết quả và các quyết định của các cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại …

Về nghĩa vụ, các tổ chức và cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật có trách nhiệm: Chỉ sử dụng các loại thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam phù hợp với các nguyên tắc bốn đúng; sử dụng các biện pháp bảo vệ thực vật để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho người, an toàn và bảo vệ môi trường sinh thái thực phẩm; bảo quản thuốc bảo vệ thực vật và thu thập các loại thuốc bảo vệ thực vật bao bì khi được sử dụng theo quy định; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật của người tư vấn, chống sinh vật gây hại cây trồng không theo quy định …

Xem thêm Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

About quynhpt

Xem tiếp

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Hiện nay, những vấn đề về bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *